Elektryczna kurtyna powietrzna – zasada działania, sposoby sterowania, montaż

07-06-2024

Kurtyna powietrzna to urządzenie instalowane nad drzwiami wejściowymi do budynków. Ma za zadanie tworzyć barierę między wnętrzem a otoczeniem. Działa jak niewidzialna zasłona, utrzymując temperaturę w pomieszczeniu oraz izolując je od warunków panujących na zewnątrz. Właściwie dobrany sprzęt, zamontowany w odpowiednim miejscu i poprawnie eksploatowany jest w stanie zapewnić komfortowe warunki.

nagrzewnica nad drzwi

Jak zamontować kurtynę powietrzną?

Podczas montażu kurtyny warto pamiętać, aby miejsce instalacji nie było narażone na działanie wody, pary wodnej oraz wybuchowych lub żrących gazów. Ponadto różnica ciśnień między budynkiem a otoczeniem nie powinna być zbyt duża, ponieważ wpływa to negatywnie na efektywność urządzeń. Występują dwa najpopularniejsze sposoby montażu kurtyn powietrznych – poziomy i pionowy.

Montaż kurtyny powietrznej poziomy jest to najczęściej spotykane rozwiązanie, poleca się go do wąskich i stosunkowo niskich otworów, np. w sklepach czy małych lokalach usługowych. Aby strumień z kurtyny był maksymalnie wykorzystywany, należy zamontować ją bezpośrednio nad drzwiami oraz zachować kilka centymetrów odstępu od sufitu, tak by mieć łatwy dostęp do panelu sterowania. Po dokładnym odmierzeniu miejsca instalacji trzeba wykonać otwory, po czym zamontować stelaż, uchwyt lub konsolę, na których zostanie umieszczona kurtyna. Kolejnym krokiem jest zainstalowanie urządzenia na stelażu. Po tym kurtyna wymaga odpowiedniego przygotowania instalacji zasilającej oraz podłączenia. Takie czynności powinien jednak wykonać profesjonalny elektryk.

Montaż pionowy zazwyczaj stosuje się, gdy otwór wejściowy jest za wysoki lub zbyt duży na instalację kurtyny poziomo. Spotyka się go najczęściej w bramach przemysłowych. Na początku należy upewnić się, że urządzenie nie będzie umiejscowione za daleko od wejścia. Dzięki temu zapewni pełną barierę przed napływem powietrza z zewnątrz. Do montażu pionowego do podłogi służą dwa uchwyty, które należy przymocować do kurtyny. Następnie urządzenie to wymaga przygotowania zasilania oraz podłączenia na stałe, co powinien wykonać elektryk z uprawnieniami.

Sposoby sterowania kurtyną powietrzną

  • Praca ciągła – sprawdza się w miejscach o bardzo dużym natężeniu ruchu. Zbyt częste włączanie i wyłączanie powoduje bowiem szybsze zużywanie się urządzenia.
  • Pilot zdalnego sterowania – umożliwia bezprzewodowe włączanie kurtyny. To rozwiązanie pozwala również na regulację temperatury nadmuchu i zmianę mocy grzewczej.
  • Sterownik ścienny – łączony jest z kurtyną za pomocą przewodu. Pozwala na ręczne uruchomienie urządzenia, wyłączenie oraz modyfikację stopnia nawiewu.
  • Regulator temperatury lub termostat – dzięki niemu kurtyna uruchomi się, gdy temperatura w pomieszczeniu spadnie poniżej wcześniej nastawionej. Wówczas sprzęt pozostanie włączony do momentu osiągnięcia wymaganej temperatury. Ten tryb dostępny jest w kurtynach wyposażonych w nagrzewnice. To bardzo wygodne rozwiązanie, ponieważ praca sprzętu jest regulowana automatycznie.
  • Czujnik otwierania drzwi – pozwala na automatyczne włączenie kurtyny po odebraniu sygnału z czujnika. Dzięki temu zabezpiecza urządzenie przed częstym uruchamianiem, co wydłuża jego żywotność.

Działanie kurtyny powietrznej

Cały proces rozpoczyna się we wbudowanym wentylatorze umieszczonym pod obudową urządzenia, który odpowiada za generowanie podmuchu powietrza. Najpierw jednak jest ono zasysane przez kratkę nawiewną, następnie zostaje sprężone. To powoduje, wydostanie się z kratki wywiewnej zmienionego strumienia, skierowanego w stronę otworu drzwiowego. Podmuch tworzy pewnego rodzaju barierę, która blokuje przepływ powietrza z zewnątrz do środka podczas otwierania drzwi. Elektryczna kurtyna powietrzna może być wyposażona w specjalny filtr, uniemożliwiający przedostanie się pyłu i kurzu pod obudowę urządzenia. Ponadto zdecydowana większość dostępnych modeli posiada wymiennik ciepła, służący do ogrzania lub schłodzenia strumienia powietrza.

Nagrzewnica jako element kurtyny powietrznej

Nagrzewnica to urządzenie, które znajduje zastosowanie jako element kurtyny powietrza służącej do oddzielania dwóch stref o różnej temperaturze lub wilgotności. Jej działanie polega na tworzeniu strumienia powietrza o określonej prędkości wyznaczający dwa różne pod względem panujących warunków obszary. Nagrzewnica jako część kurtyny powietrznej podgrzewa strumień powietrza do określonej temperatury, dzięki czemu zapewnia nie tylko ochronę przed przeciągiem, ale też ciepło w pomieszczeniu, w którym się znajduje. Kurtyna powietrzna z nagrzewnicą wykorzystywana jest w halach produkcyjnych, magazynach, sklepach czy innych obiektach komercyjnych.

Funkcja automatycznego restartu jest równie przydatna, ponieważ w przypadku nagłego zaniku dopływu energii, urządzenie zapamiętuje ustawienia i po włączeniu zasilania klimatyzacja ponownie uruchamia się w zadanym wcześniej trybie pracy.

Kurtyny powietrzne oprócz zapobiegania utracie ciepłego lub zimnego powietrza z wnętrza budynku, ograniczają również przedostawanie się insektów, nieprzyjemnych zapachów, spalin czy innych zanieczyszczeń z zewnątrz. Na rynku występuje wiele modeli, z nagrzewnicą, termostatem lub czujnikiem otwierania drzwi. Podczas zakupu warto zwrócić uwagę na parametry, dodatkowe funkcje oraz ogólną charakterystykę urządzeń. Pozwoli to wybrać sprzęt odpowiadający potrzebom użytkowników.