Koszty i sposoby dostawy

Koszty i sposoby dostawy

  •  Dostawa zamówionego towaru odbywa się za pośrednictwem firmy kurierskiej lub Poczty Polskiej.
  • Czas dostawy wynosi do 3 dni roboczych od momentu nadania przesyłki.
  • Nie zastrzegamy godziny doręczenia towaru
  • Nie dostarczamy towaru w Soboty, Niedziele i Święta
  • Na liście przewozowym oprócz adresu jest wpisany numer telefonu kontaktowego podany przy składaniu zamówienia co pozwala Kurierowi na ewentualny kontakt przed próbą doręczenia paczki.
  • Kurier nie ma obowiązku kontaktu telefonicznego przy pierwszej próbie doręczenia przesyłki.
  • Podczas odbioru towaru Kupujący jest zobowiązany do dokładnego sprawdzenia czy opakowanie nie jest naruszone i czy jego stan nie budzi zastrzeżeń.
  • W przypadku stwierdzenia uszkodzeń Kupujący powinien spisać z pracownikiem firmy kurierskiej protokół szkody, który będzie zawierał: datę, godzinę doręczenia oraz opis uszkodzeń lub braków. Jeżeli uszkodzenie zostanie zauważone po odjeździe kuriera należy skontaktować się z firmą kurierską (telefon znajduje się na liście przewozowym) i zażądać ponownego przyjazdu kuriera w celu spisania protokołu. Jedynie poprawnie spisany protokół uszkodzenia umożliwi wymianę sprzętu na nowy lub uzyskanie odszkodowania. Protokół należy przesłać niezwłocznie do siedziby sklepu KLIMMAN. Reklamacje w firmie kurierskiej, w przypadku uszkodzenia przesyłki mogą być zgłaszane w przeciągu 3 dni od daty doręczenia przesyłki i spisania protokołu szkody, po tym terminie reklamacje związane z uszkodzeniem towaru nie będą rozpatrywane.


Koszt dostawy jest obliczany automatycznie w pierwszym kroku procesu zakupowego i jest uzależniony od zakupionego produktu. Po przejściu w zakładkę "Zamówienie krok 2/3" wyświetlają się ostateczne koszty transportu.
Cena za transport uzależniona jest od wagi brutto wybranego towaru (towar wraz z opakowaniem) bądź przedziału wagowego w jakim zmieści się wybrany sprzęt (w przypadku zakupu więcej niż jednego produktu) i w całości pokrywana jest przez Kupującego.